23/01/2021 06:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh nhất kỳ tâm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 09:33

 

Anh nhất kỳ tâm[1],
Sao cô bay khéo nhị kỳ tình[2]?
Vì ai xui giục cho cô mình nhị kỳ tâm.
Đêm hôm qua vắng khách tri âm,
Vắng hoa thiên lý thăm thầm cội cây.
Đêm hôm qua rót đọi dầu đầy,
Than thân với bóng, bóng rầy bóng chẳng có thương.
Suốt năm canh bế bóng lên giường,
Ngọn đèn dập tắt nửa thương nửa cười.
Bấy lâu nay gần bến, xa vời[3].
Khảo dị:
Anh nhất kỳ tâm,
Sao cô hay khéo nhị kỳ tình.
Vì ai xui giục cho cô mình khéo nhị kỳ tâm.
Đêm qua trăng vắng khách tri âm,
Vắng hoa thiên lý than thầm cội cây.
Đêm hôm qua rót đọi dầu đầy,
Than thân với bóng, bóng rầy bóng chẳng có thương.
Suốt năm canh bế bóng lên giường,
Ngọn đèn dập tắt nửa thương nửa cười.
Bấy lâu nay gần bến, xa vời.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975
[1] Một lòng.
[2] Hai mối tình (ăn ở hai lòng).
[3] Vùng nước ròng ngoài xa trên mặt sông hay mặt biển.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh nhất kỳ tâm