23/05/2022 20:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký tòng tôn Sùng Giản
寄從孫崇簡

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 22:58

 

Nguyên tác

嵯峨白帝城東西,
南有龍湫北虎溪。
吾孫騎曹不騎馬,
業學屍鄉多養雞。
龐公隱時盡室去,
武陵春樹他人迷。
與汝林居未相失,
近身藥裹酒長攜。
牧豎樵童亦無賴,
莫令斬斷青雲梯。

Phiên âm

Tha nga Bạch Đế thành đông tây (tê),
Nam hữu Long thu, bắc Hổ khê.
Ngô tôn kỵ tào bất kỵ mã,
Nghiệp học Thi Hương[1] đa dưỡng kê.
Bàng công[2] ẩn thì tận thất khứ,
Vũ Lăng[3] xuân thụ tha nhân mê.
Dữ nhữ lâm cư vị tương thất,
Cận thân dược lý tửu trường huề.
Mục kiến tiều đồng diệc vô lại,
Mạc linh trảm đoạn thanh vân thê.

Dịch nghĩa

Cả hai bên đông lẫn tây của thành Bạch Đế đều bát ngát,
Phía nam có đầm Rồng, phía bắc là khe Hổ.
Cháu của ta cưỡi quan chứ chẳng cuỡi ngựa,
Nghiệp đi học của làng Thi Hương phần lớn là nuôi gà.
Lúc ở ẩn, Bàng Đức Công đã giắt cả nhà đi theo,
Cây xuân nơi Vũ Lăng làm người khác ham mê.
Với cháu ở trong rừng chưa chắc là thua thiệt,
Có sẵn cây thuốc bên mình, rượu kè kè mãi.
Đứa chăn trâu, trẻ kiếm củi cũng không cần nhờ đến,
Chớ khiến chặt đứt cái thang mây xanh đi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Đông tây bát ngát, thành Bạch Đế
Nam có đầm Rồng, bắc khe Hổ.
Lối học Thi Hương chỉ nuôi gà,
Cháu ta cưỡi quan, không cưỡi ngựa.
Ông Bàng đi ẩn mang cả nhà,
Cây xuân Vũ Lăng lắm kẻ ngộ.
Cháu ở trong rừng chưa hẳn thua,
Cây thuốc gần kề, rượu uống đã.
Trẻ chăn, kiếm củi chẳng cần nhờ,
Đừng sai chặt đứt thang xanh đó.
(Năm 767)

[1] Tức Tây Bạc, kinh đô của vua Thang cũ, nay là phía tây Yển Sư, Hà Nam.
[2] Tức Bàng Đức Công, người Tương Dương cuối đời Đông Hán, bạn với Gia Cát Lượng 諸葛亮, Từ Thứ 徐庶, Tư Mã Đức Tháo 司馬德操. Lưu Biểu 劉表 nhiều lần mời ra hợp tác, nhưng ông từ chối về ẩn ở núi Lộc Môn, mang cả nhà vào rừng hái thuốc kiếm sống.
[3] Địa danh ước lệ, chỉ nơi xa lánh trần tục.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ký tòng tôn Sùng Giản