27/07/2021 09:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi Lý Tử Châu, Vương Lãng Châu, Tô Toại Châu, Lý Quả Châu tứ sứ quân đăng Huệ Nghĩa tự
陪李梓州、王閬州、蘇遂州、李果州四使君登惠義寺

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2015 01:17

 

Nguyên tác

春日無人境,
虛空不住天。
鶯花隨世界,
樓閣寄山巔。
遲暮身何得,
登臨意惘然。
誰能解金印,
瀟灑共安禪。

Phiên âm

Xuân nhật vô nhân cảnh,
Hư không bất trụ thiên.
Oanh hoa tuỳ thế giới,
Lâu các ký san điên.
Trì mộ thân hà đắc,
Đăng lâm ý võng nhiên.
Thuỳ năng giải kim ấn,
Tiêu sái cộng an thiền.

Dịch nghĩa

Ngày xuân không có cảnh dưới loài người,
Đó là cả một thế giới hư không không có gì tồn tại.
Chim oanh hót hay, hoa kia đẹp là tuỳ theo thế giới của chúng,
Lầu cao gác đẹp phải dựa vào đỉnh núi.
Cuối đời thân nào được,
Lên tới ý thật thoáng thông.
Ai có thể bỏ cái ấn vàng,
Để sống thảnh thơi cùng an thiền.

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngày xuân, cảnh người thiếu,
Hư không, chẳng thể còn.
Chim, hoa tuỳ thế giới,
Lầu gác gửi đỉnh non.
Cuối đời, sao được xác,
Lên coi, tưởng thoát hồn.
Ấn vàng ai đem trả,
Thoát tục chốn thiền môn.
(Năm 763)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bồi Lý Tử Châu, Vương Lãng Châu, Tô Toại Châu, Lý Quả Châu tứ sứ quân đăng Huệ Nghĩa tự