02/04/2023 07:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dẫn

Tác giả: Lý Dục Tú - 李毓秀

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2018 13:37

 

Nguyên tác

弟子規,
聖人訓。
首孝悌,
次謹信。
泛愛眾,
而親仁。
有餘力,
則學文。

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Kìa xem phép đạo làm con
Y lời Thánh dạy còn truyền từ lâu
Làm con hiếu đễ là đầu
Cẩn thận, giữ tín là sau nối vào
Yêu mọi người, nguyện ước ao
Đấng nhân thân thiết cho sao được gần
Bấy nhiêu trọn, sức dư phần
Học thêm tri thức cho văn được thuần

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Dục Tú » Dẫn