23/10/2021 02:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dã kỳ 5
秋野其五

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 21:46

 

Nguyên tác

身許麒麟畫,
年衰鴛鷺群。
大江秋易盛,
空峽夜多聞。
徑隱千重石,
帆留一片雲。
兒童解蠻語,
不必作參軍。

Phiên âm

Thân hứa Kỳ Lân hoạ,
Niên suy uyên lộ quần.
Đại giang thu dị thịnh,
Không giáp dạ đa văn.
Kính ẩn thiên trùng thạch,
Phàm lưu nhất phiến vân.
Nhi đồng giải man ngữ,
Bất tất tác tham quân.

Dịch nghĩa

Thân này mưu lập công để có hình lưu ở đài Kỳ Lân,
Đến già cũng còn ở trong hàng quan chức.
Về mùa thu, sông lớn dễ có nước lớn,
Kẽm trống đêm nghe rõ về nó.
Lối mòn nấp sau ngàn lớp đá,
Buồm lưu lại nơi một đám mây.
Con trẻ giải nghĩa hộ tiếng dân thượng,
Chằng cần tăng chức tham quân cho chúng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Thân nhắm bảng ghi ơn,
Tới già vẫn làm quan.
Sông thu nước lớn dễ,
Kẽm trống đêm nghe rền.
Một mảng mây, buồm hiện,
Ngàn lớp đá, lối chen.
Con trẻ nói tiếng thượng,
Đâu cần tăng chức lên.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thu dã kỳ 5