28/01/2022 15:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Truy tán Sùng Phạm thiền sư
追贊崇范禪師

Tác giả: Lý Nhân Tông - 李仁宗

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 29/06/2008 10:55

 

Nguyên tác

崇范居南國,
心空及第歸。
耳長迴瑞質,
法法盡离微。

Phiên âm

Sùng Phạm cư Nam quốc,
Tâm không cập đệ quy.
Nhĩ trường hồi thuỵ chất,
Pháp pháp tận ly vi.

Dịch nghĩa

Sùng Phạm [sinh] ở nước Nam,
Tâm hư không thi đỗ trở về.
Tai dài đưa về chất báu lạ,
[Người đã thông hiểu rằng] thế giới hiện tượng đều là “ly vi”.

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Đào Phương Bình

Sùng Phạm quê Nam quốc,
Âm không đắc đạo về.
Tai dài điềm báu lạ,
Pháp pháp thảy “ly vi”.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Nhân Tông » Truy tán Sùng Phạm thiền sư