21/09/2023 18:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quý công tử dạ lan khúc
貴公子夜闌曲

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 12/10/2016 01:36

 

Nguyên tác

裊裊沈水煙,
烏啼夜闌景。
曲沼芙蓉波,
腰圍白玉冷。

Phiên âm

Niểu niểu trầm thuỷ yên,
Ô đề dạ lan cảnh.
Khúc chiểu phù dung ba,
Yêu vi bạch ngọc[1] lãnh.

Dịch nghĩa

Sương khói chìm trong nước bốc lê,
Quạ kêu trong cảnh đêm sắp sáng.
Hoa lá sen nhấp nhô như sóng trong ao hình cong,
Dải lụa có gắn ngọc trắng quấn quanh lưng công tử lạnh.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sương khói từ mặt ao cao bốc
Quạ kêu đêm vào lúc hừng đông
Sen lay như sóng ao cong
Dải đeo ngọc trắng quanh lưng lạnh lùng.
Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995
[1] Gọi tắt của bạch ngọc đới, là dây lưng có gắn ngọc trắng, biểu tượng cao quý của con quan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Quý công tử dạ lan khúc