04/02/2023 12:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Diều

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 07/06/2009 10:44

 

Thu về cho gió lùa mây
Nửa đời dại chữ chơi dây đứt diều

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Diều