27/05/2024 04:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Châu Giang dạ bạc
朱江夜泊

Tác giả: Nguyễn Thông - 阮通

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 23/05/2009 20:54

 

Nguyên tác

朱水秋風夜泊船,
白沙古渡樹籠煙
吟翁去盡新徒散,
獨臥寒江月滿天。

Phiên âm

Châu thuỷ thu phong dạ bạc thuyền,
Bạch sa cổ độ thụ lung yên.
Ngâm ông khứ tận, tân đồ tán,
Độc ngoạ hàn giang nguyệt mãn thiên.

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Châu Giang thu gió đậu đêm nay
Cát trắng bến xưa khói phủ cây
Bạn đã xa rồi, người mới tản
Mình bên sông lạnh ánh trăng đầy.
Châu Giang là bến trên sông Hậu tại Châu Đốc, là lỵ sở của An Giang thời Nguyễn, nay là bến phà Châu Giang ở thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thông » Châu Giang dạ bạc