05/07/2020 19:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai đứa mình đã xôi đứng xứng đôi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 15:06

 

Hai đứa mình đã xôi đứng xứng đôi,
Khi đi cũng đẹp, khi ngồi cũng cân.
Trách lòng thầy mẹ cầm cân,
Không xê đi xích lại đôi phân cho con nhờ.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hai đứa mình đã xôi đứng xứng đôi