18/01/2021 18:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đây với đó như gió nọ đưa buồm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2015 16:01

 

Đây với đó như gió nọ đưa buồm
Mong anh xét kỹ thương dùm đào thơ
- Anh cũng chẳng khác chi cánh buồm treo trước gió
Rày đây mai đó, thật khó định chừng
Được gặp em trong dạ anh mừng xiết bao
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đây với đó như gió nọ đưa buồm