02/10/2022 07:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 074
山居百詠其七十四

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 08:48

 

Nguyên tác

山居獨立勢巉嵒,
明月清風一擔擔。
問我西來何祖意,
前三三與後三三。

Phiên âm

Sơn cư độc lập thế sàm nham,
Minh nguyệt thanh phong nhất đảm đam.
Vấn ngã tây lai hà Tổ ý,
Tiền tam tam dữ hậu tam tam.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi chót vót thế riêng mình,
Gió mát trăng trong một gánh xinh,
Ý Tổ tây lai nào có biết,
Trước sao sau vậy vững niềm tin.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 074