07/07/2022 05:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên mạt hoài Lý Bạch
天末懷李白

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2005 21:02

 

Nguyên tác

涼風起天末,
君子意如何。
鴻雁幾時到,
江湖秋水多。
文章憎命達,
魑魅喜人過。
應共冤魂語,
投詩贈汨羅。

Phiên âm

Lương phong khởi thiên mạt,
Quân tử ý như hà?
Hồng nhan kỷ thời đáo,
Giang hồ thu thuỷ đa.
Văn chương tăng mệnh đạt,
Lị vị hỉ nhân qua.
Ưng cộng oan hồn ngữ,
Ðầu thi tặng Mịch La[1].

Dịch nghĩa

Trong lúc gió mát nổi lên ở nơi cuối trời,
Bạn có ý nghĩ ra sao?
Biết bao giờ chim hồng nhạn mới tới đây?
Sông hồ có nhiều nước thu.
Văn chương thường ghét hạnh vận hanh thông;
Yêu quái vui mừng khi thấy có người đi qua.
Lúc này chắc bạn đang trò chuyện với hồn oan của Khuất Nguyên,
Và ném thơ xuống tặng ở sông Mịch La.

Bản dịch của Trần Trọng San

Gió đà thổi mát chốn chân trời,
Không biết sao rồi ý nghĩ ai ?
Hồng nhạn xa vời, tin tức vắng;
Sông hồ tràn ngập, nước thu đầy.
Văn chương thường ghét ghen cùng mệnh;
Yêu quái mừng vui thấy có người.
Chắc với hồn oan đang nói chuyện,
Làm thơ gieo tặng Mịch La rồi.
Bài thơ này được làm trong mùa thu năm 759, khi Đỗ Phủ ở Tân Châu, Lý Bạch đang trên đường đi đày đến Dạ Lang, qua sông Trường Giang và hồ Động Đình.

[1] Tên con sông nhánh của sông Tương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thiên mạt hoài Lý Bạch