07/12/2021 23:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dưỡng tàm từ
養蠶詞

Tác giả: Viên Khải - 袁凱

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/01/2018 14:27

 

Nguyên tác

東家西家罷來往,
晴日深窗風雨響。
二眠蠶起食葉多,
陌頭桑樹空枝柯。
新婦守箔女執筐,
頭髮不梳一月忙。
三姑祭後今年好,
滿簇如雲繭成早。
檐前繰車急作絲,
又是夏稅相催時。

Phiên âm

Đông gia tây gia bãi lai vãng,
Tình nhật thâm song phong vũ hưởng.
Nhị miên tàm khởi thực diệp đa,
Mạch đầu tang thụ không chi kha.
Tân phụ thủ bạc nữ chấp khuông,
Đầu phát bất sơ nhất nguyệt mang.
Tam cô tế hậu kim niên hảo,
Mãn thốc như vân kiển thành tảo.
Diêm tiền sào xa cấp tác ti,
Hựu thị hạ thuế tương thôi thì.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhà đông tây không qua lại nữa,
Gió kêu vang kín cửa trời trong.
Tằm hai ăn lá trống nong,
Đầu đường dâu trụi, trơ không những cành
Vợ giữ né gái cầm giỏ đựng,
Không chải đầu cả tháng bận tay.
Cô ba cúng khấn năm nay,
Kết thành kén sớm như mây bầy tằm.
Trước nhà xe rút tơ hong,
Thuế hè đã thúc bên hông trước kỳ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Khải » Dưỡng tàm từ