18/05/2024 23:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Thuận An kỳ 1
遊順安其一

Tác giả: Bùi Hữu Thứ - 裴有庶

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2019 12:27

 

Nguyên tác

唯擬玆遊與客歡,
那知攜客事偏難。
只緣塵鞅多人累,
竟讓浮生獨我閑。
命酒聊將孤影勸,
科頭劇覺短篷寬。
前途指點江煙闊,
喜逐盟鷗共往還。

Phiên âm

Duy nghĩ tư du dữ khách hoan,
Ná tri huề khách sự thiên nan.
Chỉ duyên trần ưởng đa nhân luỵ,
Cánh nhượng phù sinh độc ngã nhàn.
Mệnh tửu liêu tương cô ảnh khuyến,
Khoa đầu kịch giác đoản bồng khoan.
Tiền đồ chỉ điểm giang yên khoát,
Hỉ trục minh âu cộng vãng hoàn.

Dịch nghĩa

Chỉ nghĩ đi chơi với khách thì vui,
Nào biết được cầm tay khách cùng đi là việc khó
Chỉ vì nợ đời ràng buộc mà nhiều người mang luỵ,
Từ bỏ hết những đam mê trong cuộc sống giả tạm thì riêng ta được thong dong rảnh rỗi.
Gọi rượu nhờ mang tới lời khuyên lúc một mình một bóng
Đầu trần đụng mui thuyền mới biết trong khoang ngắn mà rộng
Chỉ điểm cho biết đường trước mặt sắp đi qua thì sông nước mênh mông, khói sóng man mác;
Vui thấy chim âu bị xua đi rồi còn quay trở lại.

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Chỉ nghĩ cùng đi với khách vui
Biết đâu với khách khó khăn chơi
Duyên trần buộc mãi, người lâm luỵ
Phù thế quên phăng, tớ thảnh thơi
Mượn rượu cho khuây sầu lúc vắng
Va đầu mới biết rộng trong mui
Trước thuyền, hay nhỉ sông man mác
Âu sợ bay rồi lại trở lui.
Chùm thơ này được Hà Trì Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) hoạ lại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Hữu Thứ » Du Thuận An kỳ 1