06/10/2023 00:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường trung tạp vịnh kỳ 2
場中雜詠其二

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 19/05/2016 07:59

 

Nguyên tác

酒罷人歸院,
天寒月滿庭。
梅香應暗動,
棠夢合黴醒。
地上霜花白,
簾前草色青。
林鶯求友急,
逸響故丁丁。

Phiên âm

Tửu bãi nhân quy viện,
Thiên hàn nguyệt mãn đình.
Mai hương ưng ám động,
Đường mộng hợp vi tinh.
Địa thượng sương hoa bạch,
Liêm tiền thảo sắc thanh.
Lâm oanh cầu hữu cấp,
Dật hưởng cố đinh đinh.

Dịch nghĩa

Rượu tàn, người trở về viện
Trời rét, trăng sáng khắp sân
Hương mai thoang thoảng ngát
Hoa hải đường vừa hơi tỉnh mộng
Trên mặt đất hoa đọng trắng sương
Trước rèm sắc cỏ xanh
Chim oanh trong rừng gấp kêu tìm bạn
Lanh lảnh tiếng hót xa

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Rượu tàn, người về viện,
Trời lạnh, trăng đầy sân.
Hương mai đà ngát thoảng,
Hải đường, tỉnh mộng trần.
Mặt đất, sương hoa trắng,
Trước rèm, ánh cỏ xanh.
Oanh rừng kêu tìm bạn,
Ríu rít tiếng chim ngân.
Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Trường trung tạp vịnh kỳ 2