08/07/2020 19:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trách người quân tử bạc tình (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/08/2019 23:09

 

Trách người quân tử bạc tình,
Có gương mà để cạnh mình chẳng soi.
Khảo dị:
Trách người quân tử vô tình,
Có gương mà để bên mình biếng soi.
Nguồn:
1. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trách người quân tử bạc tình (II)