25/01/2020 21:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyễn Tự Cường
阮自强

Tác giả: Hà Nhậm Đại - 何任大

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2018 17:54

 

Nguyên tác

路經古廟樹連天,
慨想忠臣報國年。
誰為得忠能失孝,
得忠便是孝兼全。

Phiên âm

Lộ kinh cổ miếu thụ liên thiên,
Khái tưởng trung thần báo quốc niên.
Thuỳ vị đắc trung năng thất hiếu,
Đắc trung tiện thị hiếu kiêm tuyền.

Dịch nghĩa

Đường qua cổ miếu, cây tốt liền với trời,
Ngậm ngùi tưởng nhớ đến cái năm mà người tôi trung báo đền nợ nước.
Ai bảo rằng được chữ trung thì có thể mất chữ hiếu?
Giữ được chữ trung tức là kiêm toàn chữ hiếu

Bản dịch (của Bản dịch của (Không rõ))

Đường qua cổ miếu ngất cây xanh,
Tưởng nhớ tôi trung hết sức mình.
Ai bảo được trung là mất hiếu?
Được trung thì hiếu cũng nêu danh.
Nguồn: Tổng tập văn học Việt Nam (tập 5), NXB Khoa học xã hội, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Nhậm Đại » Nguyễn Tự Cường