08/02/2023 00:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nợ mắt nhung

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 06/10/2016 19:11

 

Mắt nhung đã thế còn đây
Thì anh hùng cứ mê say trọn đời
Miễn là anh kết làm đôi
Xin thầy me ấy nối đời hai ta
Làng mình mặc kệ có xa
Có gần gì cũng lân la yêu nàng
Lời quê nói toạc: ghé sang
Năm sau xúm xít đường hoàng ẵm con
Em ơi, đôi má hãy giòn
Đồi giăng đã mọc mình còn nợ nhau.
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Nợ mắt nhung