19/05/2024 12:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiết tư không tự Thanh Châu quy triều
薛司空自青州歸朝

Tác giả: Dương Cự Nguyên - 楊巨源

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2009 22:31

 

Nguyên tác

天眷君陳久在東,
歸朝人看大司空。
黃河岸畔長無事,
滄海東邊獨有功。
已變畏途成雅俗,
仍過舊里揖秋風。
一門累葉凌煙閣,
次第儀形漢上公。

Phiên âm

Thiên quyến Quân Trần[1] cửu tại đông,
Quy triều nhân khán đại tư không.
Hoàng hà ngạn bạn trường vô sự,
Thương hải đông biên độc hữu công.
Dĩ biến uý đồ thành nhã tục,
Nhưng quá cựu lý ấp thu phong.
Nhất môn luỹ diệp Lăng Yên các[2],
Thứ đệ nghi hình Hán thượng công[3].

Dịch nghĩa

Trời thương Quân Trần ở miền đông đã lâu,
Về triều người ta được thấy quan lớn tư không.
Hai bên bờ sông Hoàng Hà được bình yên lâu dài,
Một mình ông có công giữ gìn bờ biển đông tốt.
Đã biến con đường đáng sợ thành con đường phong tục tốt,
Vẫn thường về quê cũ đón gió thu.
Một nhà có nhiều người được ghi công trên gác Lăng Yên,
Lần lượt noi gương ngài Hán thượng công.

Bản dịch của Trần Trọng San

Vua đoái thương ngài lâu ở đông
Về triều, người ngắm đại tư không
Bờ sông Hoàng đó luôn vô sự
Bên biển xanh kia riêng có công
Đã đổi đường nguy thành nhà tục
Lại qua làng cũ vái thu phong
Một nhà đã lắm đời Yên các
Lần lượt còn theo Hán thượng công
Tiết tư không tức Tiết Bình. Thanh Châu nay trong tỉnh Sơn Đông. Khi còn ở Thanh Châu, Tiết Bình làm thứ sử.

[1] Con của Chu Công Đán.
[2] Lầu cao do Đường Thái Tông cho xây để treo hình tượng các công thần.
[3] Tước cao nhất của nhà họ Tiết đạt được trong Lăng Yên các.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Cự Nguyên » Tiết tư không tự Thanh Châu quy triều