19/10/2021 01:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khi lò lửa đã rực lên

Tác giả: Nguyễn Hưng Hải

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2019 17:38

 

Kính tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Khi lò lửa đã rực lên
Củi khô, củi chưa khô, củi ướt đều bốc cháy
Lời Tổng Bí thư cũng là lời Bác dạy
Trong cuộc chiến chống tham nhũng này không có vùng biên
Không có vùng cấm cho những con mọt ăn đêm
Không có ngoại lệ cho những con mối quen đục khoét
Và không ai có thể đứng ngoài cuộc

Khi lò lửa đã rực lên
Chúng ta chỉ có quyền tiếp thêm củi lửa
Không có sự hạ cánh an toàn cho những con dơi, con quạ
Những dây nhợ lằng nhằng đều phải phát quang đi
Đâu những cánh tay giơ lên trước Đảng kỳ
Đâu đã hứa nói và làm theo Bác
Trong cuộc chiến chống tham nhũng này không ai có thể đứng ngoài cuộc
Đứng ngoài cuộc là tự khai trừ ra khỏi Đảng quanh vinh
Là đi ngược Quốc gia, dân tộc
Lời Tổng Bí thư cũng là lời của Bác
Khi lò lửa đã rực lên.
Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hưng Hải » Khi lò lửa đã rực lên