28/09/2022 06:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh công nhân mỏ làm đêm

Tác giả: Gia Ninh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/04/2011 05:50

 

Trăng sao đi ngủ lâu rồi
Anh còn chọc núi khuấy đồi ra than
Than ra sáng cả đêm trường
Cuốc than anh tưởng cuốc vàng cho em.
Bàng Gianh, 1958

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Gia Ninh » Anh công nhân mỏ làm đêm