06/10/2022 19:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đàn bà tốt tóc thời sang

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2015 17:04

 

Đàn bà tốt tóc thời sang,
Đàn ông tốt tóc những mang nặng đầu.
Khảo dị:
Đàn bà tốt tóc thời sang,
Đàn ông tốt tóc thì mang nặng đầu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đàn bà tốt tóc thời sang