26/05/2024 12:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngại ngùng khi nhớ đến
생각하면 부끄러운 일

Tác giả: Kim Young-rang - 김영랑

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2011 18:27

 

Nguyên tác

생각하면 부끄러운 일이어라
석가나 예수같이 큰일을 하리라고
내 가슴에 불덩이가 타오르던 때
학생이란 피로 싸인 부끄러운 때

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Có những việc ngại ngùng khi nghĩ đến
Chẳng Giê-su cũng chẳng phải Thích ca
Nên không có việc gì là đại sự bao la
Khi lồng ngực còn chứa đầy nhiệt huyết
Đó là khi dòng máu học sinh
Còn ngại ngùng vây bọc trong ta

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Young-rang » Ngại ngùng khi nhớ đến