15/08/2022 05:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quốc Tử Giám song khổng tước
國子監雙孔雀

Tác giả: Nguyễn Quý Đức - 阮貴德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 09/11/2011 04:25

 

Nguyên tác

久馴明教戀明倫,
止路奚惟瑞啟文。
日向聖庭聯舞翅,
時棲青樹映祥雲。
文章錦繡雖無異,
冠距雌雄似有分。
羽族看來誰並美,
九皋鳴鶴好同群。

Phiên âm

Cửu tuần minh giáo luyến minh luân,
Chỉ lộ hề duy thuỵ khải văn.
Nhật hướng thánh đình liên vũ sí,
Thời thê thanh thụ ánh tường vân.
Văn chương cẩm tú tuy vô dị,
Quán cự thư hùng tự hữu phần.
Vũ tộc khán lai thuỳ tịnh mỹ,
Cửu cao minh hạc hiếu đồng quần.

Dịch nghĩa

Vốn từ xưa đã tuân theo minh giáo, yêu thích luân thường tốt đẹp,
Dừng bước nào chỉ để mở mang kiến thức.
Ngày ngày vỗ cánh bay về phía thánh đình,
Thường đậu trên cây cỏ mơn mởn ánh sắc mây lành.
Dáng vẻ đẹp đẽ tuy không khác nhau,
Nhưng lông tóc chân cựa lại phân chia rõ ràng trống mái.
Tất cả mọi loài chim xem ra chẳng loài nào sánh được vẻ đẹp,
Giữa chốn nước sâu cất cao tiếng hạc ưa thích sống cùng bầy.

Bản dịch của Phan Văn Các

Luân thường vâng dạy vốn xưa nay
Kiến thức trau giồi trước cổng này
Ngày hướng thánh đình liền cánh vỗ
Thường mơn cây cỏ sáng lành mây
Đẹp tươi dáng vẻ tuy không khác
Trống mái cựa lông vẫn rõ bày
Chim chóc xem ra đều kém đẹp
Riêng cao tiếng hạc muốn cùng bầy
Trong Toàn Việt thi lục.

Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 4(101), 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quý Đức » Quốc Tử Giám song khổng tước