30/10/2020 08:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá cô thiên - Tống nhân
鷓鴣天-送人

Tác giả: Tân Khí Tật - 辛棄疾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 07/10/2007 18:10

 

Nguyên tác

唱徹《陽關》淚未幹,
功名餘事且加餐。
浮天水送無窮樹,
帶雨雲埋一半山。

今古恨,
幾千般,
只應離合是悲歡?
江頭未是風波惡,
別有人間行路難。

Phiên âm

Xướng triệt "Dương Quan[1]" lệ vị can,
Công danh dư sự thả gia xan.
Phù thiên thuỷ tống vô cùng thụ,
Đới vũ vân mai nhất bán san.

Kim cổ hận,
Kỷ thiên ban,
Chỉ ưng ly hợp thị bi hoan?
Giang đầu vị thị phong ba ác,
Biệt hữu nhân gian hành lộ nan[2].

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Hết khúc "Dương quan" lệ chửa khô,
Công danh chuyện hão đoái hoài chi.
Lặng lờ nước tiễn rừng cây thẳm,
U ám mây che nửa núi mờ.

Xưa nay hận,
Tính muôn vàn,
Có phải vui buồn bởi hợp tan?
Đầu sông sóng gió còn chưa hiểm,
Chính tại lòng người mới khó khăn.
[1] Khúc Dương Quan tam điệp nổi tiếng đời Đường, thường dùng để đưa tiễn, do đó tượng trưng cho sự ly biệt.
[2] Thơ Bạch Cư Dị, bài Thái Hàng lộ có câu: "Hành lộ nan, bất tại thuỷ, bất tại sơn, chỉ tại nhân tình phản phúc gian" (Đường đi khó, không bởi sông, không bởi núi, chỉ tại lòng người thật khó lường).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tân Khí Tật » Giá cô thiên - Tống nhân