25/09/2021 11:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Tôi tự hỏi bao nhiêu người trong thành phố này”
“I wonder how many people in this city”

Tác giả: Leonard Cohen

Nước: Canada
Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2019 18:20

 

Nguyên tác

I wonder how many people in this city
live in furnished rooms.
Late at night when I look out at the buildings
I swear I see a face in every window
looking back at me
and when I turn away
I wonder how many go back to their desks
and write this down.

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Tôi tự hỏi bao nhiêu người trong thành phố này
đang sống trong những căn phòng tươm tất.
Đêm muộn, tôi nhìn những toà nhà
tôi thề là tôi thấy những khuôn mặt người
ở mọi ô cửa số
nhìn trở lại tôi
và khi tôi quay mặt đi
tôi tự hỏi có bao nhiêu người sẽ trở lại bàn ngồi
và viết ra điều này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Leonard Cohen » “Tôi tự hỏi bao nhiêu người trong thành phố này”