24/10/2021 17:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mừng nhà mới

Tác giả: Nguyễn Hữu Thăng

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/01/2018 21:07

 

1
Cửa rộng nhà cao xây phú quý
Lộc nhiều phúc lớn hưởng vinh hoa

2
Nhà trải rộng tương lai mở rộng
Mắt nhìn xa hạnh phúc vươn xa
Nguồn: Câu đối (sáng tác và dịch thuật), Nguyễn Hữu Thăng, NXB Hội nhà văn, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Thăng » Mừng nhà mới