07/12/2021 23:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tôn Dương cung vọng nguyệt
宗陽宮望月

Tác giả: Dương Tái - 楊載

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/11/2018 11:47

 

Nguyên tác

老君台上涼如水,
坐看冰輪轉二更。
大地山河微有影,
九天風露寂無聲。
蛟龍並起承金榜,
鸞鳳雙飛載玉笙。
不信弱流三萬里,
此身今夕到蓬瀛。

Phiên âm

Lão quân đài thượng lương như thuỷ,
Toạ khán bang luân chuyển nhị canh.
Đại địa sơn hà vi hữu ảnh,
Cửu thiên phong lộ tịch vô thanh.
Giao long[1] tịnh khởi thừa kim bảng,
Loan phụng[2] song phi tải ngọc sênh.
Bất tín Nhược lưu[3] tam vạn lý,
Thử thân kim tịch đáo Bồng Doanh[4].

Dịch nghĩa

Trên đài Lão Quân mát như nước,
Ngồi ngắm bánh xe băng chuyển sang canh hai.
Hình sông núi và mặt đất mờ mờ,
Trời cao sương gió bốn bề im ắng.
Đôi rồng cùng bay lên nâng biển vàng,
Loan phượng cùng bay đỡ sênh ngọc.
Không tin Nhược Thuỷ ba vạn dặm,
Thân này đêm nay đã đến Bồng Doanh.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đài Lão Quân đêm như nước mát
Bánh xe băng ngắm hết canh hai
Mơ hồ sông núi đất đai
Bốn bề im ắng đầy trời gió sương
Đôi rồng vươn biển vàng nâng nổi
Loan phượng bay cùng tải ngọc sênh
Nhược Thuỷ ba vạn hải trình
Đêm nay đã đến Bồng Doanh thân này
Bài này tuyển từ Dương Trọng Hoằng tập quyển 6. Tây Hồ du lãm chí chép: “Cung Tôn Dương vốn là vườn sau của cung Đức Thọ nhà Tống […] Đỗ Đạo Kiên, hiệu là Nam Cốc, người Đương Đồ, phong độ thanh nhã. Thường vào đêm trung thu, ông mời các nhà nho lên đài Lão Quân ngắm trăng chia vần làm thơ.” Tác giả đã làm thơ trong trường hợp này.

[1] Chỉ hình đôi rồng chạm quanh tấm biển vàng.
[2] Chỉ ca kỹ múa hát.
[3] Tức Nhược Thuỷ, một dòng sông trong cõi tiên của thần thoại.
[4] Bồng Lai và Doanh Châu, núi tiên trong thần thoại. Bồng Doanh thì xa, nhưng thực tế đêm trăng này tác giả đã sống trong cảnh tiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Tái » Tôn Dương cung vọng nguyệt