25/09/2021 08:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhạc sầu tiếng gió

Tác giả: Tuệ Nga - Trần Thị Nga

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 26/07/2009 22:26

 

Hẹn mình sẽ làm thơ vui
Gom hương rắc phấn cho đời thêm hoa
Tưởng gần thôi lại mơ xa
Bâng khuâng sương tuyết la đà cõi tôi
Viết mươi dòng, lại bồi hồi
Cái tôi lạc lõng, cái tôi sầu dài
Đem thơ thả gió hỏi Trời
Rối bời mây... cánh chơi vơi ai hoài
Trốn vào thơ tưởng mình vui
Mà không, chỉ thấy đầy vơi mực sầu
Tiếng buồn ai vọng ngàn sau...
(Washington State – USA)

Nguồn: Thơ Tuệ Nga, NXB Hồng Trúc, Mỹ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Nga » Nhạc sầu tiếng gió