06/06/2023 19:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nói gì

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/05/2021 15:37

 

Nói gì với nỗi heo may,
mẹ đi ruộng ngập đường cày dở dang.
Nói gì nắng quái xiên ngang,
Muối khô đọng trắng vai quàng áo tơi.
Nói gì với gió, gió ơi,
mẹ đi mây trắng mà trời không đi.
Nói gì, còn biết nói gì,
con ngồi đợi mẹ biết khi nào về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Nói gì