23/03/2023 14:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sao rơi

Tác giả: Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/12/2020 08:31

 

Không ai biết được tên những vì sao rơi suốt một đêm dài không ngủ
Tôi yêu những ngôi sao có tên sao hay có tên người,
Nhưng tôi cũng yêu những vì sao vô danh muôn thuở
Suốt một đêm dài, chỉ có rơi... rơi...
1975

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chế Lan Viên » Sao rơi