06/07/2020 16:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ăn cơm cũng thấy nghẹn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:23

 

Ăn cơm cũng thấy nghẹn
Uống nước cũng thấy nghẹn
Nghe lời em hẹn ra bãi đứng trông
Biển xanh bát ngát nhìn không thấy người
Khảo dị:
Ăn cơm cũng nghẹn, uống nước cũng nghẹn
Nghe lời bạn hẹn, ra bãi đứng trông
Bãi thời thấy bãi, người trông thấy người
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ăn cơm cũng thấy nghẹn