22/07/2024 15:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình buồn

Tác giả: Ngô Tịnh Yên - Ngô Thị Tuyết Trinh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 09/04/2009 06:23

 

tôi buồn
buồn sững - buồn câm
trăng không đốt nến sao trầm hương bay?
tôi buồn
buồn đắng - buồn cay
đường không ngăn ngõ nhưng dài lối đi
tôi buồn
buồn lạ - buồn kỳ
không ai trăn trối sao đi chẳng đành
tôi buồn
buồn quẩn - buồn quanh
buồn da buồn diết buồn thanh thoát đời
tôi buồn
buồn đất - buồn trời
mành se chẳng đặng tiếc thời chiêm bao
tôi buồn chẳng tại ai đâu
- chỉ mình ta biết tại sao ta buồn-

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Tịnh Yên » Tình buồn