27/11/2020 03:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc hát trên sông

Tác giả: Thái Can

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2009 22:19

 

Này em ơi
Tiếng sáo trúc
Thổi tuyệt vời
Đôi chim nhạn
Bay tung trời
Theo tiếng sáo
Ta ra khơi
Theo bóng nhạn
Đến chân trời
Gõ nhịp chèo
Thuyền ta trôi
Dưới ánh sáng
Ta nô cười
Này em ơi
Ta đi thôi!
Nguồn: Thơ Thái Can, NXB Văn nghệ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Can » Khúc hát trên sông