23/03/2023 20:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự do kì diệu kì dị
Les prodiges de la liberté

Tác giả: Jacques Prévert

Nước: Pháp
Đăng bởi 101 vào 13/11/2022 07:10

 

Nguyên tác

Entre les dents d’un piège
La patte d’un renard blanc
Et du sang sur la neige
Le sang du renard blanc
Et des traces sur la neige
Les traces du renard blanc
Qui s’enfuit sur trois pattes
Dans le soleil couchant
Avec entre les dents
Un lièvre encore vivant.

Bản dịch của Phanxipăng

Giữa những răng của chiếc bẫy
Là chân một con cáo trắng
Và trên tuyết, máu hồng
Máu cáo trắng
Và trên tuyết, dấu vết
Dấu vết cáo trắng
Chạy trốn bằng ba chân
Lúc mặt trời lặn dần
Giữa những răng cáo trắng
Một con thỏ sống nhăn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jacques Prévert » Tự do kì diệu kì dị