12/08/2020 00:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đào yêu 2
桃夭 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 20:54

 

Nguyên tác

桃之夭夭、
有蕡其實。
之子于歸、
宜其家室。

Phiên âm

Đào chi yêu yêu,
Hữu phần kỳ thực.
Chi tử vu quy,
Nghi kỳ gia thất.

Dịch nghĩa

Cây đào tơ xinh tươi,
Trái đã đơm nhiều.
Nàng ấy đi lấy chồng.
Thì ắt thuận hoà êm ấm cảnh gia đình.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đào tơ mơn mởn tươi xinh,
Trái đà đơm đặc đầy cành khắp cây.
Theo chồng, nàng quả hôm nay.
Ấm êm hòa thuận nồng say gia đình.
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.
- đào: tên một loại cây, hoa màu hồng, quả ăn được.
- yêu yêu: dáng non tơ tươi tốt.
- nghi: ý hoà thuận.
- thất: nhà cửa, chỗ vợ chồng ăn ở với nhau.
- gia: nói phía trong cửa trong nhà.
- phần: trái nhiều đầy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Đào yêu 2