19/01/2021 17:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Góc chiều

Tác giả: Tô Hoàn

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 08/05/2008 22:15

 

Đời mải vui thường quên hết sự đời
Lời chúc tụng va nhau trào miệng cốc
May còn có một góc chiều lặng phắc
Nếu vui tràn ta hoá kẻ vô tâm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Hoàn » Góc chiều