21/05/2022 07:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu
Осень

Tác giả: Margarita Aliger - Маргарита Иосифовна Алигер

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2017 15:02

 

Nguyên tác

Осень только веялась за работу,
только вынула кисть и резец,
положила кой-где позолоту,
кое-где уронила багрец,
и замешкалась, будто решая,
приниматься ей этак иль так?
То отчается, краски мешая,
и в смущенье отступит на шаг...
То зайдется от злости и в клочья
все порвет беспощадной рукой...
И внезапно, мучительной ночью,
обретет величавый покой.
И тогда уж, собрав воедино
все усилья, раздумья, пути,
нарисует такую картину,
что не сможем мы глаз отвести.
И притихнем, смущаясь невольно:
что тут сделать и что тут оказать?
...А она нее собой недовольна:
мол, не то получилось опять.
И сама уничтожит все это,
ветром сдует, дождями зальет,
чтоб отмаяться зиму и лето
и сначала начать через год.

Bản dịch của Nguyễn Viết Lãm

Khi thu bắt đầu công việc
Liền cầm dao chạm, bút lông
Trước hết, thu bèn trang trải
Những màu đỏ tía, vàng, hung
Nhưng rồi lòng như thắc mắc
Trầm tư, thu bỗng ngập ngừng

Dừng chân, lùi xa một bước
Nghĩ suy, thu lại pha màu
Hoặc giận, tay thu run rẩy
Xé tan, không tiếc chút nào
Rồi đến một đêm quyết định
Êm hoà trở lại cùng thu

Ta liền thấy thu góp nhặt
Bao nhiêu cố gắng, ước mơ
Để dựng thành tuyệt tác
Làm cho ta luyến ta mê
Bức tranh ta yêu ta quý
Ta ưa, lọ phải thêm gì
Nhưng chẳng bao giờ vừa ý
Thu kêu: "Lại hỏng nữa rồi!"
Dìm tranh xuống bùn lầy lội
Mặc tình gió quét mưa rơi
Ba mùa lòng thu khắc khoải
Thu sang, đợi cả năm trời
1954

Nguồn: Thơ Liên Xô, Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Margarita Aliger » Thu