07/12/2021 04:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phỏng Nguyễn Văn Siêu
訪阮文超

Tác giả: Tuy Lý Vương - 綏理王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 26/07/2012 16:09

 

Nguyên tác

偶攀桂樹懷高士,
為扣柴扉訪友生。
華鬢潘郎仍宦拙,
青年阮瑀舊詩名。

Phiên âm

Ngẫu phan quế thụ hoài cao sĩ,
Vi khấu sài phi phỏng hữu sinh.
Hoa mấn Phan lang nhưng hoạn chuyết,
Thanh niên Nguyễn Vũ cựu thi danh.

Bản dịch của Trần Như Uyên

Cao sĩ nhớ người vin gốc quế
Thân bằng tìm đến gõ lều tranh
Gập ghềnh hoạn lộ nay đầu bạc
Lừng lẫy thi danh tự thuở xanh
Nguồn: Thơ Tuy Lý Vương Miên Trinh, NXB Văn học, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuy Lý Vương » Phỏng Nguyễn Văn Siêu