17/10/2021 21:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tết dân nghèo

Tác giả: Khương Hữu Dụng

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 16/09/2008 22:39

 

I.
Còn độ mười hôm đến tết rồi
Nhà giàu sắm sửa để ăn chơi
Tội tình thay những con nhà khó
Chạy bữa không ra nợ lại đòi!

II.
Cái tết năm nay khác mọi năm
Lụa là sưa bóng pháo không tăm
Dân nghèo đào đất tiền khôn kiếm
Buồn rục co tay gác trán nằm!
1932

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Hữu Dụng » Tết dân nghèo