30/01/2023 07:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

XIII
XIII

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 08/04/2022 06:13

 

Nguyên tác

Но Ленский, не имев, конечно,
Охоты узы брака несть,
С Онегиным желал сердечно
Знакомство покороче свесть.
Они сошлись: волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой.
Сперва взаимной разнотой
Они друг другу были скучны;
Потом понравились; потом
Съезжались каждый день верхом,
И скоро стали неразлучны.
Так люди — первый каюсь я —
От делать нечего — друзья.

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nhưng Lenski, tất nhiên, đâu đã muốn
Giơ cổ chịu đeo gông hôn nhân sớm,
Tận đáy lòng chàng muốn cùng Ônhêghin
Có mối quan hệ thân thiết, gần gũi hơn.
Họ kết bạn: như đá ngầm bên sóng nước,
Thơ với văn, đá băng và lửa cháy,
Vậy mà không khác biệt nhau quá nhiều đâu.
Thoạt khởi đầu, cả hai có khác nhau,
Họ hay gặp mà sao không hấp dẫn;
Sau thấy thích; rồi ít lâu, chấp nhận
Đánh xe sang nhà nhau tán chuyện mỗi ngày,
Và rất nhanh, họ như bóng với hình ngay
Người là thế, cũng là may, thú thật,
Chẳng có việc gì làm - lại kết bè kết bạn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » XIII