03/07/2022 05:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu kinh
收京其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 29/01/2010 19:24

 

Nguyên tác

復道收京邑,
兼聞殺犬戎。
衣冠卻扈從,
車駕已還宮。
克復成如此,
安危在數公。
莫令回首地,
慟哭起悲風。

Phiên âm

Phục đạo thu kinh ấp,
Kiêm văn sát Khuyển Nhung.
Y quan khước hỗ túng,
Xa giá dĩ hoàn cung.
Khắc phục thành như thử,
An nguy tại sổ công.
Mạc linh hồi thủ địa,
Đỗng khốc khởi bi phong.

Dịch nghĩa

Lại nói thu được vùng kinh đô rồi,
Kèm theo nghe giết được lũ giặc Khuyển, Nhung.
Quần thần bèn theo gót vua,
Xe vua đã trở về cung.
Làm được cái công việc như thế,
Cứu nguy là do một số người,
Chớ khiến nhớ lại chốn cũ nữa,
Tiếng khóc nức khởi lên trong ngọn gió buồn.

Bản dịch của Phạm Doanh

Nghe thêm giết Khuyển, Nhung,
Lại nói kinh giải phóng.
Áo mũ bèn theo hầu,
Cung vua xe tới chóng.
Gắng công được như vầy,
Nhờ vài ông hành động.
Chớ nghĩ tới chuyện xưa,
Gió buồn vang khóc rống.
(Năm 764)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thu kinh