25/07/2024 17:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Phía sau vườn anh đào...”
“Источник за вишневым садом...”

Tác giả: Aleksey Tolstoy - Алексей Толстой

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 10/04/2008 10:04

 

Nguyên tác

Источник за вишневым садом,
Следы голых девичьих ног,
И тут же оттиснулся рядом
Гвоздями подбитый сапог.

Все тихо на месте их встречи,
Но чует ревниво мой ум
И шепот, и страстные речи,
И ведер расплесканных шум...

Bản dịch của Lưu Hải Hà

Phía sau vườn anh đào
Có một con suối nhỏ
Vết chân trần thiếu nữ
Còn in dấu nơi đây

Và ở ngay bên cạnh
Là vết ủng đóng đinh
Nơi họ cùng hò hẹn
Giờ yên lặng, vắng tanh

Nhưng tôi thấy đâu đây
Vẳng những lời cuồng nhiệt
Tiếng thì thầm thắm thiết
Sóng sánh nước trong xô
1858

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksey Tolstoy » “Phía sau vườn anh đào...”