27/05/2024 04:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Lộc

Tác giả: Phạm Ngọc San

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 22/08/2015 08:02

 

Em có trên cao tận trời xanh?
Lược gương vẫn sáng dưới đất lành
Mười tầng voan trắng mây mươi lớp
Mãi mãi trinh nguyên tuổi xuân xanh!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Ngọc San » Đồng Lộc