23/01/2021 06:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tượng số thiên nhiên

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 26/03/2007 19:43

 

TẶNG MARILYN MONROE
và Homère


Mộng lây lất ghé đêm kề
Chiêm bao phiến hoặc lối về tồn sinh
Ngửa ngang lá gió trong mình
Cánh chim khép mở mảnh hình hài suông
Trổ bông là nụ môi hường
Hé răng là để não nường đuốc hoa
Nội đồng cỏ mọc tháng ba
Rừng cô tịch trút nước pha phôi nguồn
Vai ngần với tóc xanh buông
Dựng càn khôn giữa loạn cuồng si mê
Đổ xiêu tồn hoạt ê chề
Đẫm khăn hồng lệ khóc Tề Tuyên Vương
Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn, NXB Hội nhà văn, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Tượng số thiên nhiên