26/10/2021 02:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quế Lâm phong cảnh
桂林風景

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 29/06/2015 15:56

 

Nguyên tác

桂林風景甲天下,
如詩中畫畫中詩。
山中樵夫唱,
江上客船歸。
奇!

Phiên âm

Quế lâm phong cảnh giáp thiên hạ,
Như thi trung hoạ hoạ trung thi.
Sơn trung tiều phu xướng,
Giang thượng khách thuyền quy.
Kỳ!

Dịch nghĩa

Phong cảnh Quế Lâm đẹp bậc nhất trong thiên hạ,
Khác nào tranh vẽ trong thơ, thơ trong tranh vẽ.
Trên núi, những người hái củi ca hát.
Dưới sông, thuyền khách trở về...
Thật kỳ lạ.

Bản dịch của Phan Văn Các

Quế Lâm phong cảnh tuyệt vời,
Thơ đan trong hoạ, hoạ cài trong thơ.
Tiều phu trên núi hát ca,
Dưới sông thuyền khách vào ra:
Diệu kỳ!
5-1961

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 10), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Quế Lâm phong cảnh