11/04/2021 19:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đối cúc
對菊

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2007 17:51

 

Nguyên tác

別圃移來貴比金,
一叢淺淡一叢深。
蕭疏籬畔科頭坐,
清冷香中抱膝吟。
數去更無君傲世,
看來惟有我知音!
秋光荏苒休辜負,
相對原宜惜寸陰。

Phiên âm

Biệt phố di lai quý tỷ kim,
Nhất tùng thiển đạm nhất tùng thâm.
Tiêu sơ ly bạn khoa đầu toạ,
Thanh lãnh hương trung bão tất ngâm.
Sổ khứ cánh vô quân ngạo thế,
Khán lai duy hữu ngã tri âm!
Thu quang nhẫm nhiễm hưu cô phụ,
Tương đối nguyên nghi tích thốn âm.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Trồng ở vườn riêng quí tựa vàng,
Khóm vàng khóm trắng đủ đôi hàng.
Bù đầu lẩn thẩn ngồi gần giậu,
Ôm gối nghêu ngao hát những hương.
Đời được mấy người xa thói tục,
Đây là một bạn biết lòng chăng.
Bóng thu loang loáng đừng nên phụ,
Ngơ ngẩn nhìn nhau tiếc tấc gang.
枕霞舊友 - Chẩm Hà cựu hữu (Sử Tương Vân)

Bài này trong hồi 38.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Đối cúc