24/09/2021 13:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em về sao được mà về

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/11/2015 17:31

 

Em về sao được mà về,
Mái chèo chưa ráo, trăng thề chưa soi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em về sao được mà về