20/10/2021 18:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ấn tượng Vàm Nao

Tác giả: Trần Hữu Dũng - Trần Hữu Đức

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 16/07/2009 23:32

 

Vàm Nao
Bát ngát ngã ba sông Cửu Long
Dập dềnh / ngược xuôi
Xuồng, ghe thất thểu lạc dòng
Kiếp thương hồ / bờ bãi tối tăm
Nước. Nước...

Cá và Người
Cuộc săn đuổi bất tận

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hữu Dũng » Ấn tượng Vàm Nao